Adopsjonsforum – en medlemsbasert forening

Dato: 19.09.2023
artikkelbilde
Det er Adopsjonsforums medlemmer som bestemmer hvordan foreningen skal drives og hvilke målsetninger den skal ha. Illustrasjonsfoto.
Adopsjonsforums medlemmer bestemmer hvordan foreningen skal drives og hvilke målsetninger den skal ha. Vi gir her en oversikt over hvordan foreningen er organisert.

Lokalavdelinger
Adopsjonsforum har lokalavdelinger som dekker hele landet. Lokalavdelingene skal fungere som foreningens forlengede arm ut i distriktene. Medlemmer av Adopsjonsforum er automatisk også medlemmer av sin lokalavdeling. Lokalavdelingene er organisert med leder, nestleder, kasserer og én eller flere personer til å ivareta informasjons- og opplæringsoppgaver. Mange av lokalavdelingene har også én eller flere representanter som er ansvarlige for Adopsjonsforums bistandsarbeid. Lokalavdelingene får inntekter av sine forskjellige aktiviteter, samt en andel av medlemskontingenten. De har egne budsjetter, og rapporterer drift og regnskap inn til Adopsjonsforum sentralt. Hver lokalavdeling velger delegater til Landsmøtet ut fra antallet medlemmer de representerer.

Landsmøtet
Landsmøtet er Adopsjonsforums overordnede styringsorgan. Her velges personer til Landsstyret, her vedtas vedtekter, årsregnskap og budsjett osv. Landsmøtet vedtar også handlingsplaner og strategidokumenter.

Landsstyret
Landsstyrets medlemmer velges ut fra fagkunnskap, landsdel, interesse for organisasjonsarbeidet, hvilket land de har adoptert /skal adoptere fra og kjønn. Leder, nestleder og fire styremedlemmer velges av og på Landsmøtet, mens ett styremedlem blir valgt av de ansatte i Adopsjonsforum.

Del med andre: