Risikofondet

Dato: 10.09.2013
Adopsjonsforum har opprettet to fond for å sikre søkere mot uventede eller uforholdsmessig store økninger av adopsjonskostnadene. Ett av dem er risikofondet.

Risikofondet er opprettet for å være en økonomisk «forsikring» for familier som får ekstra store kostnader ved en adopsjon. Fondet kan også dekke uforutsette utgifter som det er urimelig å belaste ett enkelt kull av adopsjonssøkere for.

Les mer om risikofondet i artikkelen Adopsjonskostnader på Adopsjonsforums nettsider.

Last ned reglementet for risikofondet i word her.

Last ned reglementet for risikofondet i pdf her.

Del med andre: