Landsklubber

Dato: 06.03.2014
artikkelbilde
Landsklubbene er uformelle sammenslutninger for og av familier med barn fra samme land. Det finnes landsklubber for de fleste av Adopsjonsforums samarbeidsland.

Landsklubbene er ikke direkte tilknyttet Adopsjonsforum, men kan ha medlemmer fra alle de tre adopsjonsforeningene. Mange familier finner stor støtte og glede i å være med i en landsklubb, der adre medlemmer deler deres adopsjonserfaringer. Klubbene har treff i hvert fall én gang årlig. De fleste klubbene har også egne nettsider, og noen driver diskusjonsfora. 

Finn mer informasjon om landsklubbene på siden Aktuelle lenker.

Del med andre: