Etiske retningslinjer for Adopsjonsforum

Dato: 19.09.2023
Adopsjonsforum har siden oppstarten i 1970 vært opptatt av adopsjonsetikk. I de senere år har mye av vår innsats på dette området skjedd på europeisk plan. Tidlig på 90-tallet var vi med på å utvikle etiske regler for de nordiske adopsjonsforeningene.

Etikk er omhandlet en rekke steder både i grunnlagsdokumenter for Adopsjonsforum, gjennom omtale på nettsidene våre, og ikke minst med at vi er tilsluttet NAC og Euradopt, som betyr at vi også er tilsluttet de etiske regler som er godkjent i de organer.

Gjennom dialog med Verdens Barn og InorAdopt er det blitt fremmet et ønske om at alle tre organisasjoner tilslutter seg et felles sett med etiske retningslinjer. Disse regler gjelder hele foreningens virksomhet, så vel som ansvar både for tillitsvalgte og ansatte. De er også tenkt som en felles plattform for alle de tre norske foreningene.

Landsstyret vedtok seneste i møte 9. mars 2018 de någjeldende «Etiske retningslinjer for Adopsjonsforum». Disse kan du lese her.

 

Del med andre: