Varslingsrutiner for Adopsjonsforum

Dato: 18.01.2023
artikkelbilde
Adopsjonsforum har revidert egne varslingsrutiner som ble vedtatt på landsstyrets møte 20. april 2018.

Varslingsrutinene for Adopsjonsforum gjelder såvel for ansatte som for tillitsvalgte, og kan leses her.

Arbeidstilsynet har utfyllende opplysninger om pålagte varslingsrutiner, og du kan lese mer om disse bl.a. her: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/

Varsling

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere og innleide rett til å varsle om kritikkverdige forhold.  Rettigheten skal bidra til å styrke ansattes reelle ytringsfrihet i arbeidslivet.

Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold i egen virksomhet. Dette kan være forhold som arbeidstakeren blir kjent med gjennom arbeidsforholdet og som er eller kan være i strid med:

  • Lover og regler
  • Virksomhetens retningslinjer
  • Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt

Regelverk

Om arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold:
Arbeidsmiljøloven § 2A-1

Om vern mot gjengjeldelse ved varsling:
Arbeidsmiljøloven § 2A-2

Om plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling: 
Arbeidsmiljøloven § 2A-3

Om taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet:
Arbeidsmiljøloven § 2A-4

Del med andre: