Personvernerklæring

Dato: 26.06.2018
artikkelbilde
I forbindelse med tilpasning til de nye GDPR-bestemmelsene har Adopsjonsforum utarbeidet en ny personvernerklæring som kommer i tillegg til vår egenerklæring. Personvernerklæringen er foreløpig, og blir formelt behandlet av landsstyret etter sommerferien.

Adopsjonsforums personvernerklæring kan du lese her.

Del med andre: