Gi barna bedre selvfølelse!

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 21-11-2013
Adopsjonsforum anbefaler foreldre med barn som trenger det, å prøve foreldrekurset Barnas Plattform. Kurset kan gi barn som har en vanskelig hverdag både styrket selvfølelse og selvtillit.

Publisert første gang 21.11.2013

Illustrasjonsfoto: Sam Cartelli

Barnas Plattform er et 2-timers foreldrekurs som er tilgjengelig over hele landet, der foreldre lærer å bruke fire enkle verktøy som styrker barnas selvfølelse og selvtillit. Det tar kort tid å bruke verktøyene i hverdagen, og tilbakemeldingene fra foreldre som har benyttet seg av kurset er svært gode.

Kurset koster kr 798,- og er å finne på www.barnasplattform.no

Foreldre som har adoptert barn gjennom Adopsjonsforum har deltatt i et prosjekt i regi av Barnas Plattform. Målet med prosjektet var å styrke barnas selvfølelse og selvtillit, for å se om dette ville medføre bedringer i livene deres. Det ble før og etter prosjektet undersøkt tolv forskjellige områder som er viktige i barns liv, eksempelvis om hun eller han er:

- utrygg/trygg
- urolig, irritabel og sint/rolig
- glad og fornøyd
- har ingen venner/mange venner
- har utfordringer med skolearbeid/er sterk faglig etc.

Klar forbedring
Prosjektet viser svært gode resultater. Alle barna fikk forbedringer innen syv til tolv områder i livet sitt! Les gjerne rapporten her.

Om du har spørsmål, kan du ta direkte kontakt med kursansvarlig Birgit Semundseth, via e-post: birgit@barnasplattform.no eller via telefon: 920 30 980.