Underskriftsliste levert på Stortinget

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 28-11-2013
Onsdag 27. november overleverte Verdens Barn og Adopsjonsforum 2 127 underskrifter fra kampanjen "Øk adopsjonsstøtten" til familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Publisert første gang 29.11.2013

Representantene lyttet interessert til hovedbudskapet om at adopsjonskostnadene øker kraftig når det er blitt færre adopsjoner.

En økning av adopsjonsstøtten fra det foreslåtte kr. 46.920 til folketrygdens grunnbeløp (kr. 85.245) ville bety mye for familier som adopterer.

Bevilgningen til adopsjonsstøtte er ikke blitt brukt opp de siste årene, så støtten kunne økes kraftig uten stor økning av budsjettposten.

For 20 år siden dekket adopsjonsstøtten ca. 70-75 prosent av adopsjonskostnaden, men i dag dekker den bare ca. 30-33 prosent.

Her finner du mer informasjon om kampanjen "Øk adopsjonsstøtten".

Adopsjonsforeningene påpekte at nye, høye offentlige gebyrer for legalisering av dokumenter, mangelfullt tilbud om adopsjonsforberedende kurs og sein saksbehandling for søknad om nye samarbeidsland også skaper store utfordringer for adopsjonsarbeidet.

Foreningene har også sendt brev og bedt om et møte med Barne- og likestillingsminister Solveig Horne for å diskutere adopsjonskostnadene og andre spørsmål, men har ennå ikke fått svar.

Foreningen InorAdopt kunne ikke delta på møtet på Stortinget, som ble arrangert på kort varsel.