Hvor forn√łyd er dere med adopsjonsprosessen?

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 19-01-2016
Vi √łnsker kontakt med familier som kan intervjues om sine erfaringer med adopsjonsprosessen.

Både Bufdir og en gruppe studenter ønsker kontakt med søkere / adoptivforeldre som kan stille opp til intervju i nær fremtid:

Bufdirs undersøkelse

Den første undersøkelsen er et prosjekt i regi av Bufdir, og oppdraget er gitt til et firma som heter EGGS Design.

De ønsker å intervjue søkere i prosess (de tre første punktene) og søkere som har avsluttet prosessen (de to siste):

  1. To par som nettopp har sendt inn søknad til Bufetat.
  2. To par som nettopp har fått forhåndssamtykke fra Bufetat.
  3. To par som må søke om helt fornyet forhåndssamtykke.
  4. To par som har adoptert barn (ulike land / ulik alder ved adopsjonen).
  5. To par som enten ikke har fått fornyet forhåndssamtykket - eller som selv har trukket søknaden før/etter tildeling av barn.

Familiene bør helst bo så nær Oslo at intervjuene kan finne sted der. Tillitsvalgte i Adopsjonsforum eller ansatte i Bufetat / Bufdir / adopsjonsforeningene kan ikke delta. Intervjuene blir anonymisert og rapporten kan ikke spores til enkeltpersoner.

Kan dette være av interesse for dere? Intervjuene er tenkt gjennomført i begynnelsen av februar. Vil dere stille opp til dette så send en e-post så snart som mulig til og@adopsjonsforum.no.

Oppgi hvilken av de 5 kategoriene dere tilhører. Oppgi også telefonnummer dere kan nås på.

Dersom dere har adoptert så oppgi landet barnet er adoptert fra, fødselsdato, kjønn, samt tildspunkt for tildeling og tidspunkt for ankomst til Norge.

Studentundersøkelse

Det er også to masterstudenter som skal gjennomføre en lignende undersøkelse til sin masteroppgave, men som ikke er like omfattende. De ønsker å se mer på forholdet mellom adopsjonsforeningene og søkerne.

De ønsker kontakt med søkere men stiller ikke samme spesifikke krav til intervjuobjekter som Bufdir og EGGS Design. De ønsker kontakt med et par som har fullført en adopsjonsprosess, et par som er i en adopsjonsprosess, og muligens et par som har fått avslag på sin adopsjonssøknad.

Ta kontakt på samme e-post som nevnt over.