Vil du fortelle om det å være adoptert?

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 06-04-2016
Vi søker etter adopterte ungdommer i alderen 16-18 år på det sentrale Østlandet som kan intervjues.

Vi ønsker kontakt med unge adopterte som kan dele sine opplevelser om det å være adoptert.

Foto; Anne Bloom.

Vi skal utføre intervjuer der vi ønsker å få svar på spørsmål som «Hvordan er det å vokse opp som adoptert?».

Intervjuene er en del av et prosjekt i regi av BUFDIR, der oppdraget uføres av Regionsenteret for barn og ungdoms psykiske helse (RBUP). Vi ønsker å intervjue deg slik at vi kan lære mer om dine opplevelser rundt dette.

Du bør være mellom 16 og 18 år for å delta. I tillegg bør du helst bo så nær Oslo at intervjuene kan finne sted der. Intervjuene blir anonymisert og rapporten kan ikke spores til enkeltpersoner.

Kan dette være av interesse for deg? Intervjuene er tenkt gjennomført i løpet av april.

Hvis du ønsker å stille opp så send en e-post så snart som mulig til Hans Bugge Bergsund: hbb@r-bup.no. Oppgi gjerne hvilket telefonnummer du kan nås på.