Høring om adopsjonsloven

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 15-01-2014
Torsdag 16. januar holdt Stortingets Familie- og kulturkomité en høring om endringer i adopsjonsloven. Adopsjonsforum og Verdens Barn deltok.

Publisert første gang 17.01.2014

Endringene  som Adopsjonsforum og en rekke andre høringsinstanser uttalte seg om, ble foreslått av den forrige regjeringen. Adopsjonsforum stiller seg positivt til de fleste av endringene som ble foreslått, blant annet:

• Obligatorisk deltakelse på adopsjonsforberedende kurs før første internasjonale adopsjon.
• Regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten overtar oppgaven fra kommunene med å utrede adoptivsøkere.
• Samboere skal kunne vurderes som adoptivforeldre på lik linje som ektepar (som prinsipp, selv om få samarbeidsland per dags dato godtar samboende søkere).

Kritisk til aldersforslag
Foreningen er imidlertid sterkt kritisk til forslaget om å senke gjeldende øvre aldersgrense for å søke om adopsjon fra 45 til 42 år. Foreningen argumenterer blant annet med at langt flere søkere gjennom de siste tre–fire årene er innstilt på å adoptere større barn. Det vil derfor være uheldig «om godt kvalifiserte søkere med barneerfaring på ca. 45 år i utgangspunktet ikke skal få muligheten til å bli vurdert for adopsjon av et barn på for eksempel fem–seks år», heter det i Adopsjonsforums høringssvar fra 7. januar 2013.

Høringen var åpen med adgang for presse og publikum.

Her kan dere se høringen på Stortingets web-tv.

Det er tidligere også vedtatt en full revisjon av Norges eksisterende adopsjonslov fra 1986. Et eget utvalg jobber i disse dager med å utrede eksisterende lov og utarbeide forslag til hva en ny lov bør inneholde. Utvalget baserer seg blant annet på rapporten til det såkalte Hove-utvalget som leverte NOU-en ”Adopsjon – til barnets beste”  i 2009.