Vietnam

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 21-01-2014
Den sosialistiske republikken Vietnam grenser mot Sørkinahavet i øst og sør, mot Kina i nord, til Laos i nordvest og Kambodsja i sørvest. Hovedstaden, Hanoi, ligger i nord, og Ho Chi Minh-byen ligger i sør - tidligere kjent som Saigon. Nord- og Sør-Vietnam var frem til 1975 to selvstendige nasjoner, men ble etter Vietnamkrigen gjenforent som ett land. Landet er styrt av ett politisk parti.

Landet er litt større enn Norge med et flateinnhold på 330 957 km2 og litt i underkant av 92 millioner innbyggere (2012). Folketettheten er meget høy, særlig i deltaområdene og ellers ved kysten. Vietnam er inndelt i 8 regioner med 58 provinser og 5 sentralstyrte kommuner. 

Størstedelen av befolkningen, ca. 84 prosent, er etnisk vietnamesere, ca. 2 prosent er etniske kinesere og resten forskjellige etnisk-lingvistiske grupper. Om lag 90 prosent av befolkningen skriver og snakker vietnamesisk med latinske bokstaver, resten er språklige minoriteter. Ca. 85 prosent av befolkningen er buddhister, de fleste sør i landet. 6,6 prosent er romersk–katolske.

Bakgrunn
Adopsjonsforum fikk første gang formidlingstillatelse for Vietnam i 1990 og formidlet 80 barn i tidsrommet 1991-1999.

Vietnam ratifiserte Haag-konvensjonen om adopsjon 1.11. 2011, og denne trådte i kraft 1.2. 2012. Adopsjonsforum fikk tillatelse fra norske myndigheter til å gjenoppta samarbeidet med Vietnam i september 2013. I begynnelsen av juni 2014 fikk Adopsjonsforum lisensen fra Justisdepartementet i Vietnam til å starte opp adopsjonsarbeidet. 

Barna
Barna kan i prinsippet komme fra hele landet. Søknader om adopsjon er sentralisert til adopsjonsmyndighetene i Hanoi, som videresender dokumenter til de forskjellige provinsene.

Barn som frigis for adopsjon kan ha små helseproblemer eller spesielle omsorgsbehov på grunn av fysiske/psykiske problemer. Det kan også være eldre barn. Behovet for internasjonal adopsjon er størst for barn med spesielle omsorgsbehov og for eldre barn. 

Ved forespørsel får man en kortfattet legeerklæring, utferdiget av en vietnamesisk lege, kort beskrivelse av barnets bakgrunn og bilder av barnet. Adopsjonsforum kan be om tester for HIV og Hepatitt B eller ytterligere medisinsk informasjon.

Rammer og regler
Vietnam har få og relativt vide regler for godkjennelse av adoptivsøkere, slik at det skal mye til at noen som har fått forhåndssamtykke i Norge, ikke blir godkjent i Vietnam. Såfremt søkere har fått forhåndssamtykke i Norge vil søkere opp mot 50 år godkjennes i Vietnam.

Vietnamesiske myndigheter ønsker i størst mulig grad adoptivsøkere som er åpne for adopsjon av barn med spesielle omsorgsbehov eller eldre barn. Ventetiden vil være lengere for søkere som ikke er åpne for adopsjon av barn med helseanmerkninger.  

Hentereisen
Man må selv reise til Vietnam for å gjennomføre adopsjonen. Oppholdet i Vietnam forventes å vare inntil ca. 4 uker.

Oppfølgingsrapporter
Det kreves oppfølgingsrapporter med bilder av barnet hvert halvår de første 3 årene.

Videre oppfølging
Vi har i dag begynt å få litt erfaring med adopsjonsprosessen, har fått hjem barn og har flere søkere i prosess. Søkerne får tilsendt et skjema hvor de må krysse av for hvilke helseutfordringer de kan akseptere. Dette er blitt svært vanlig i flere av våre samarbeidsland.

        Vietnam pr. 05.03.2020

Det har ikke vært tildelinger fra Vietnam i 2019. Det kom 2 barn fra Vietnam i 2018, 4 barn i 2017 og 2 barn i 2016.

De første adopsjonene var til familier som hadde vært søkere på andre land før de byttet til Vietnam. De seks siste adopsjonene var for familier som søkte Vietnam som første valg, og det var raske prosesser. Tiden fra de var godkjent i Norge og til de kom hjem fra hentereise med barn varierte mellom 12 og 28 måneder.

Antall søknader i Vietnam: 5. 2 familier er godkjent i Norge og arbeider med dokumenter som skal sendes til Vietnam. 1 familie venter på godkjenning fra norske myndigheter.

Den norske formidlingstillatelsen for Vietnam gjelder ut 2021.

Vi må for tiden vente med å ta inn nye søkere på Vietnam.

  • Det er mer enn 30 organisasjoner som er godkjent for adopsjonssamarbeid med Vietnam.
  • Ventetiden er kortere for søkere som er åpne for adopsjon av barn med helseanmerkninger/spesielle omsorgsbehov/eldre barn. Søkere krysser av i et helseanmerkningsskjema for hvilke helseanmerkninger/spesielle behov/samt alder de er åpne for at det adopterte barnet kan ha. 
  • Adopsjonssaker der barn har små helseanmerkninger, spesielle omsorgsbehov eller der barnet er eldre enn 5 år, må behandles i det Faglig Rådgivende Utvalget i Bufdir.