Medlemsblad nr. 2/2016 finnes nå på nettet

Tekst: Kjetil Helland // Dato: 01-07-2016
Siste nummer av Adopsjonsforum er nå tilgjengelig på nett. Du finner bladet ved å logge deg på medlemssidene.

I nr. 2/2016 av Adopsjonsforum som kun gis ut på nett, kan du blant annet lese om tilbakereise til Etiopia, adopsjon av eldre barn og få med deg siste del av Siljes Adopsjonsblogg.

At bladet kun publiserees på nett, er ett av mange sparetiltak for å spare trykkeutgifter og porto. Dette er en prøveordning for to av numrene i år.