Adopsjon av utenlandske barn

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 24-04-2012
Boken gir svar på mange av de spørsmålene som adoptivforeldre og vordende adoptivforeldre stiller seg. Den er blitt til gjennom et samarbeid mellom de tre adopsjonsforeningene i Norge.

Universitetsforlaget, 1995
ISBN 82–00–03969–2
Boken kan bestilles hos Adopsjonsforum