Adopsjonsfamilien

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 25-04-2012
"Adopsjonsfamilien" er et temahefte utgitt av Barne–ungdoms– og familiedirektoratet. Heftet belyser tema som er viktige for kommende og nåværende adoptivforeldre; fra barnets bakgrunn og det å få ny familie, barnets tilknytning, barnehage– og skolestart, ungdomstid og etnisk identitet.

Amalia Carli, Monica DalenBufetat. Revidert utgave 2006. Bestillingsnummer Q–0931

Last ned "Adopsjonsfamilien" her.

Les mer om foreldreveiledning og Bufetat her.