Hefter om helseoppfølging

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 25-04-2012
Landsgruppen for helsesøstre har utarbeidet en egen veiviser om helseoppfølging av adopterte for helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Gruppen har også utgitt et eget veiledningshefte for foreldre.

Begge heftene er sendt til helsestasjonen i hver kommune/bydel. Veiviseren kan ellers kjøpes for kr 150 og foreldreheftet for kr 100 av Landsgruppen for helsesøstre. Ta kontakt på e-post. Oppgi ønsket antall av hvert hefte samt leveringsadresse. Faktura sendes ikke separat, men vedlegges forsendelsen.