Hvem er vi?

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 02-05-2012
Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sin hovedoppgave. Vi har formidlet adopsjoner i over 50 år og har mye kompetanse å tilby både nye søkere og eksisterende medlemmer.

Illustrasjonsfoto: kathleenavitt   

Adopsjonsforum i nesten alle år siden 1986 vært Norges største formidler av adopsjon fra andre land siden 1986. I lange perioder fikk mer enn 300 barn  nye familier gjennom oss hvert år, men de siste årene er tallene gått kraftig ned. Totalt har over 9500 barn fått familie i Norge med vår hjelp.

Adopsjonsforum har kontakter i mange land i tre verdensdeler: Latin-Amerika, Asia, og Afrika. Våre samarbeidspartnere er seriøse og pålitelige, og alle er godkjent av norske myndigheter. Adopsjonsforums utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste, i tråd med FNs barnekonvensjon og Haag-konvensjonen om beskyttelse av barn og samarbeid ved internasjonal adopsjon.

En medlemsbasert forening
Adopsjonsforum ble startet som en lobbygruppe i 1970 for å spre informasjon om internasjonal adopsjon. I tillegg til å drive adopsjonsformidling, er det fortsatt viktig for oss å drive opplysningsarbeid og å arbeide for at adoptivfamilier skal få like økonomiske og sosiale rettigheter som andre familier. Det er også viktig for oss å gi et tilbud til eldre adopterte og deres familier i form av veiledning, tilbud om tilbakereiser, nettverk med andre adoptivfamilier osv.

Adopsjonsforum er en medlemsbasert forening, det vil si at man må bli medlem av foreningen for å kunne adoptere gjennom oss. Vi har også lokalavdelinger som gir tilbud til medlemmer over hele landet. I tillegg kan medlemmene melde seg inn i mer uformelle «landklubber» for de som skal adoptere, eller har adoptert fra, et av Adopsjonsforums samarbeidsland.

Vi gir også ut et medlemsblad fire ganger i året med nyttig stoff til alle våre målgrupper; nye søkere, medlemmer i prosess, medlemmer som har kommet hjem med barn og medlemmer som har større/voksne barn. Gjennom vår bistandsavdeling, Bistand for barn, engasjerer Adopsjonsforum seg i å bedre livene til foreldreløse og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Gratis informasjonspakke
Adopsjonsformidlingen foregår i Adopsjonsforums sekretariat, som ligger i Inkognitogata 17 i Oslo. Vår ekspedisjonstid er mandag til fredag fra kl. 10.00 til 14.00. Telefonnummeret vårt er 23 28 08 00.

Hvis du er interessert i å adoptere og vil vite mer om Adopsjonsforum, kan du bestille vår gratis informasjonspakke som består av heftet "Råd og veiledning i adopsjonsprosessen" og diverse vedlegg. Du kan bestille pakken ved å sende oss din kontaktinformasjon. Du kan også laste ned heftet med "råd og veiledning" for adopsjonsprosessen her.