Årsberetning og regnskap 2019

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 02-05-2012
Adopsjonsforums årsberetning og regnskap for 2019 ble enstemmig godkjent på lokalavdelingsledermøtet lørdag 25. april 2020.

Vi regner med at det kan være noen blant våre "menige" medlemmer og andre som er interessert i å lese den.

Klikk her for å lese signert årsberetning for 2019.

Klikk her for å lese signert  årsregnskap for 2019 og revisjonsberetningen fra Alpha Revisjon AS.