Årsberetning og regnskap 2018

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 02-05-2012
Adopsjonsforums årsberetning og regnskap for 2018 ble enstemmig godkjent på landsmøtet på Hamar 28. april 2019.

Vi regner med at det kan være noen blant våre "menige" medlemmer og andre som er interessert i å lese den.

Klikk her for å lese signert årsberetning for 2018.

Klikk her for å lese signert årsregnskap for 2018 og revisjonsberetningen fra Davita AS.