Nytt pass for adopterte?

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 10-02-2017
På grunn av nye regler opplever noen adopterte at de ikke får fødested oppgitt i passet. Hva gjør du da?

Det er Folkeregisteret som registrerer hvor en som er adoptert fra utlandet er født. Uten at dette er registrert der vil Politiet ikke utstede et pass med fødested. Det viste seg i 2016 at mange adopterte fra utlandet ikke var registrert med fødested. Selv om det var oppgitt i gamle pass blir det ikke ført inn i nye pass uten at Folkeregisteret bekrefter det.

Om det står fødested "ukjent" eller bare opprinnelseslandet er oppført som fødested, kan det skape problemer om man søker visum til land som f.eks. USA.

Folkeregisteret trenger da en bekreftet kopi av adopsjonsmeldingen fra norske myndigheter. Dersom du ikke har tilgang til dette dokumentet kan du kontakte adopsjonsseksjonen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å få denne tilsendt. Dette dokumentet må tas med til Folkeregisteret for å sikre at fødestedet blir ført inn der.

Etter at Folkeregisteret har registrert fødestedet vil Politiet automatisk bruke opplysningene i et nytt pass.

Har du fått et pass med "ukjent" fødested eller bare landet oppgitt kan du klage og få nytt pass gratis.

Les mer om dette her.