Risikofondet

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 02-05-2012
Risikofondet er opprettet for å være en økonomisk «forsikring» for familier som får ekstra store kostnader ved en adopsjon. Fondet kan også dekke uforutsette utgifter som det er urimelig å belaste ett enkelt kull av adopsjonssøkere for.

Les mer om risikofondet i artikkelen Adopsjonskostnader på Adopsjonsforums nettsider.

Last ned reglementet for risikofondet i word her.

Last ned reglementet for risikofondet i pdf her.