Adopsjonsforberedende kurs

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 02-05-2012
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) holder obligatoriske adopsjons-forberedende kurs for adopsjonssøkere. kurset være gjennomført før man kan sende inn adopsjonssøknaden til Bufetat.

Illustrasjonsfoto: San Diego Shooter 

Flere av våre samarbeidsland vil kun akseptere søkere som har gjennomført et adopsjonsforberedende kurs, og kursbeviset må ligge ved søknaden til utlandet.

Kursopplegget er meget bra, og kursholderne er godt kvalifiserte. Opplysninger om de statlige adopsjonskursene kan du finne på Bufdirs hjemmesider, adopsjon.no. Kursene er gratis, men man må selv dekke eventuelle reiseutgifter til/fra kursstedet.

Påmelding skjer via Bufdirs hjemmeside her. Er ønsket kurs fulltegnet, anbefaler vi å kontakte Bufdir for å sette seg på venteliste. 

Hvis dere skal adoptere fra Latin-Amerika forventes det at søkerne kan noe spansk. 

Lokale tilbud
Adopsjonsforum ønsker at våre adoptivsøkere skal være best mulig forberedt. Det er vår overbevisning at deltagelse på et kurs er en ypperlig forberedelse til foreldrerollen, og bra for barna som skal adopteres. 

Flere lokalavdelinger har temakvelder eller andre nyttige arrangementer for de som venter på barn. Bruk tiden frem til barnet kommer, til å forberede dere best mulig. Ferske søkere anbefales på det varmeste ta kontakt med sin lokalavdeling for å få vite hvilke arrangementer som er tilgjengelig i nærområdet.