Å bli adoptivforeldre

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 02-05-2012
Den aller viktigste bakgrunnen for å velge å bli adoptivforeldre er at en ønsker seg barn. Det gjelder både de som allerede har barn (egenfødt eller adoptert), og de som av ulike grunner ikke har det.

Det er også viktig å huske at adopsjon på noen områder skiller seg fra andre måter å få barn på. Før man søker bør man blant annet vite at:

• Det er ikke mulig å få alle opplysninger om barnet fra tiden før det kom i fosterhjem eller på barnehjem.

Les mer om det adopterte barnet her.

• Adopterte er andre lands barnevernsbarn, og har dermed med seg en ”bagasje” enten de er helt små eller større. Det er derfor viktig at barna får en ekstra tett oppfølging av foreldrene, spesielt i den første perioden etter hjemkomst. 

Les mer om tilknytningsprosessen etter en adopsjon i heftet ”Adopterte barn og tilknytning”.

• Et foreldrepar må godkjennes av norske myndigheter for å kunne søke om adopsjon. Denne godkjenningen kalles forhåndssamtykke.

Les mer om forhåndssamtykke her.

Les mer om adopsjonsregler her.

• Vær oppmerksom på at rasisme kan ramme et barn som har et annerledes utseende enn ”etnisk norske” barn. Å akseptere et barn fullt ut og være glad i det slik det er, er etter det vi erfarer den viktigste ballasten man som foreldre kan gi barnet i møte med diskriminering. Arbeid mot rasisme og for likeverd ligger i grunnverdiene til Adopsjonsforum.

• Å adoptere kan være krevende, særlig i den første perioden, men har også vist seg å være en svært god måte å bli en familie på, både for barn og foreldre. De aller fleste adopterte klarer seg like godt i livet som andre nordmenn som er oppvokst i sin biologiske familie.

Les mer om hvordan spesialpedagog Monica Dalens studier om hvordan det går med adopterte som har vokst opp i Norge.

Finn andre publikasjoner av Monica Dalen her.