Nytt veiledningshefte

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 05-04-2017
Det nye heftet "Råd og veiledning i adopsjonsprosessen" er nå tilgjengelig på nett.

Siden januar i år har nye søkere fått tilsendt 2017-utgaven av dette heftet, som ble oppdatert i januar.

Mange av våre søkere som startet prosessen i 2015 eller 2016 fikk tilsendt forrige versjon, så det kan være nyttig å se på den nyeste utgaven.

Heftet kan lastes ned fra denne siden.