TEMAHEFTE: Adopterte barn i barnehagen

Tekst: Gunn Kvalsvik // Dato: 08-05-2012
I heftet omtales temaer som innkjøring i barnehagen, identitet, språk, lek, motorikk, tilknytning og gode råd for godt samarbeid mellom foreldre og barnehage. Noe av det som sies kan kanskje synes selvfølgelig, men erfaringer viser at det som kan oppleves selvfølgelig for barnehagebarn, kan være ekstra viktig å fokusere på i forhold til adopterte barn.

Det vil alltid være en fare for å stigmatisere adoptivbarn når man fokuserer særskilt på dem, men uten kunnskap og informasjon kan de reelle utfordringene lett avvises eller overses. Med dette som utgangpunkt har de tre adoptivforeningene i Norge utarbeidet et 24-siders temahefte om utenlandsk adopterte barn i barnehagen.

Primært vil heftet distribueres til adopsjonsfamilier etter at barnet har kommet til Norge. Innholdet er særlig tiltenkt barehagepersonell, men kan også komme til nytte for adoptivfamilier. I tillegg vil barnehage-kontorene i landets kommuner få heftet tilsendt.

Last ned heftet "Adopterte barn i barnehagen" her.

Heftet er også kommet i trykket utgave. Ønsker dere heftet tilsendt, kontakt Adopsjonsforum pr e–post til info@adopsjonsforum.no.

Medlemmer får tilsendt heftet gratis. Offentlige instanser vil bli avkrevd ekspedisjonsgebyr.