TEMAHEFTE: Adopterte barn i skolen

Tekst: Gunn Kvalsvik // Dato: 08-05-2012
Vi har fått et nytt temahefte. Denne gangen handler det om adopterte barn i skolen, og utfordringer barn, foreldre og pedagoger kan møte.

Vi håper heftet først og fremst kan komme til nytte der barnet strever med skole og læring. Med sitt særlige fokus på barn adoptert fra utlandet, belyser heftet spesielle områder man nå vet det kan være viktig å ha kunnskap om i forhold til barnas opplæring og utvikling.

Forskning har vist at de fleste barna klarer seg godt på skolen. Samtidig vet vi også at det er en del som møter ekstra utfordringer. Kunnskap om disse utfordringene og forslag til hvordan skolen kan møte dem, kan være av betydning for en vellykket tilrettelegging av barnets læresituasjon. Det vil alltid være en fare for å stigmatisere adopterte barn når man fokuserer særskilt på dem, men uten kunnskap og informasjon kan de reelle utfordringene lett avvises eller overses.

Ut fra de henvendelser adopsjonsforeningene får, ser vi at skolen og dens fagpersonale ofte trenger mer kunnskap og informasjon enn det som foreligger på dette område i dag. På samme måte kan foreldre ha behov for kjennskap til skolens målsetting og praksis. Heftet retter seg både til barnas foreldre og skolens fagpersonale med tanke på å skape et best mulig grunnlag for et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Temaheftet ”Adopterte barn i skolen” er utarbeidet for de tre adopsjonsorganisasjonene i Norge av Professor Monica Dalen, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Monica Dalen har lang erfaring fra forskning med adopsjon som tema.

Last ned heftet "Adopterte barn i skolen" her.

Heftet er også kommet i trykket utgave. Ønsker dere heftet tilsendt, kontakt Adopsjonsforum pr e–post til info@adopsjonsforum.no.

Medlemmer får tilsendt heftet gratis. Offentlige instanser vil bli avkrevd ekspedisjonsgebyr.