Om det adopterte barnet

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 08-05-2012
Å bli foreldre medfører en stor forandring i livet. Mange spørsmål dukker opp. Nedenfor "svarer" vi på noen av de vanligste spørsmålene vordende adoptivforeldre stiller om barna.

Barn som kommer til Norge er fra noen få måneder gamle og opp i skolealder. Før saken går til utlandet, vil norske myndigheter ha gitt en tilrådning vedrørende barnets alder. Etter den nye adopsjonsloven av 01.07.2018 skal alle adoptivsøkere i Norge godkjennes for adopsjon av barn mellom 0 - 5 år.

Det er ikke bare de minste barna som trenger gode foreldre. Myndighetene i våre samarbeidsland kommer stadig med forespørsler om litt større barn. Det er derfor svært ønskelig med søkere som kan tenke seg et barn som er mer enn to år. Mange har en oppfatning om at det er best å adoptere en baby, for på den måten å følge barnets utvikling over en lengst mulig periode. En må imidlertid være klar over at jo yngre barna er, jo vanskeligere er det å gjøre en bedømmelse av barnets fysiske og psykiske tilstand.

Bakgrunn
De fleste barna vi formidler kommer til Norge via et barnehjem eller fosterhjem i landet de er født i. Ved en forespørsel om plassering følger det opplysninger om barnet.  Uansett hva søkerne får av opplysninger om barnet, må de være klar over at barnet også har en historie fra tiden før det kom til barnehjemmet. Lengden på denne perioden kan variere fra timer eller dager, til måneder eller år. Selv om noe blir notert når barnehjem eller myndigheter overtar barnet, kan det være vanskelig å få informasjon om denne perioden.

Vil du vite mer? Klikk her for å laste ned adopsjonsforeningenes hefte: "Adopterte barns bakgrunn".

Helse
De fleste er barn som adopteres gjennom Adopsjonsforum er kategorisert som "friske". Det gis imidlertid ingen garanti for at et barn er fullstendig friskt, eller at ikke medisinske problemer kan dukke opp senere. Noen adoptivbarn kan ha «skjulte» skader som resultat av understimulering, underernæring eller mishandling. I tillegg til de "friske" barna finnes det barn med medisinske anmerkninger som Adopsjonsforum søker foreldre til. For oss er dette en viktig gruppe,  fordi disse barna har et ekstra stort behov for omsorg. Alvorsgraden av diagnoser eller medisinske anmerkninger kan variere. Ofte er det forhold som kan opereres, trenes opp eller hvor barnet kan fungere godt med nødvendige tekniske hjelpemidler eller medisiner. Mens adopterte barn uten medisinske anmerkninger blir tildelt direkte fra våre kontakter i utlandet, foregår "endelig godkjenning" av barn med helseanmerkninger og potensielle foreldre ofte her i landet. En slik plassering skal godkjennes både av norske og utenlandske myndigheter.

Les mer om barn med særskilte omsorgsbehov her.

Les mer om barn som trenger foreldre her.

Kjønn
I våre samarbeidsland finnes det både gutter og jenter som har behov for et hjem. Det er selvfølgelig lov å "ønske seg» ett kjønn mest, men i likhet med de som føder egne barn, får en ikke alltid det en helst vil ha. Våre samarbeidspartnere har vanskelig for å forstå at ektepar med uttalt lengsel etter barn, bare kan tenke seg barn av et bestemt kjønn. Kjønnsfordelingen mellom barn som adopteres til Norge kan variere. I mange år var det et stort flertall jenter, mens det de siste årene har vært flest gutter. Over tid er fordelingen på om lag 50/50.

To barn samtidig
Det er også et behov for søkere som kan tenke seg å adoptere søskenpar. Dersom dere er interessert i søskenadopsjon bør dette tas opp med kommunen, slik at det kommer med i sosialrapporten som skrives i forbindelse med en adopsjonssøknad. Det stilles noe strengere krav ved godkjennelse for søskenadopsjon enn ved adopsjon av ett barn fordi barna ut fra alder vil ha ulike behov. Tvillinger tildeles av og til, og dette regnes som enklere, da barna har samme alder og forventet utvikling.