Annengangssøknader

Tekst: Ketil // Dato: 08-05-2012
Ønsker du å adoptere flere barn? Det er bestemt at Barne-, ungdoms- og familieetaten skal behandle annengangssøknader innenfor rammen av en måned.

Det ligger i sakens natur at behandlingen av en annengangssøknad kan gjøres enklere og raskere enn behandlingen av en førstegangssøknad. Man har allerede vurdert barndom, oppvekst, personlighet, motivasjon og egnethet som adoptivforeldre, og det eneste man behøver å se på er hvordan det går med det første barnet, og hvorvidt det har skjedd andre endringer i familiens situasjon som kan være av betydning. 

Tidligere var det stor forskjell på behandlingstiden i de enkelte kommuner, men fra 1. februar 2015 er det Bufetats fosterhjemstjeneste i den enkelte region som skal utrede søkerne på nytt. Vi regner derfor med at behandlingstiden blir nokså lik over hele landet.