Internettbruk – før og etter adopsjon

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 08-05-2012
Kribler du i hendene etter å legge ut bilder av ditt nyadopterte lille vidunder på internett? Adopsjonsforum forstår godt at mange vil dele sin foreldreglede med andre. Likevel vil vi gi deg noen velmente råd i forkant – av hensyn til barnet.

Illustrasjonsfoto: lapideo 

Mange skriver blogger fra sin adopsjonsprosess, også fra adopsjonsreisen. Det kan være en fin måte å dele denne unike opplevelsen med andre på. Adopsjonsforum har imidlertid sett eksempler på foreldre som publiserer bilder og informasjon om barna sine på nettet, før de formelt er blitt adoptert. Det kan få alvorlige konsekvenser. Å publisere bilder og informasjon før man er blitt barnets rettmessige foreldre, er nemlig ikke tillatt.

Dersom et samarbeidsland oppdager et barn som ennå ikke er adoptert på internett, kan dette være grunn nok til at adopsjonssamarbeidet med Norge stanses. Det kan med andre ord få alvorlige konsekvenser for norske familiers videre muligheter til å adoptere barn fra samme land.

Komfortabelt for barnet?
Også etter at barnet er adoptert, er det viktig å gjøre seg noen vurderinger rundt hva man publiserer på internett. Det er lett å bli litt ubetenksom og legge ut informasjon om barnet som kanskje er i overkant sensitiv. Eller bilder som barnet kanskje, når det blir eldre, synes er ukomfortable å ha liggende ute på internett.

Før dere publiserer informasjon om barnet er det derfor lurt å tenke igjennom:

  • Er vi trygge på at barnet senere er komfortabel med å vite at hans/hennes bakgrunn og historie er kjent ute på internett? Det som kan virke helt uskyldig at andre vet om et lite barn, kan være både belastende og sårt for en tenåring å vite "at andre vet".
  • Ville vi være komfortable med at slik informasjon om oss var kjent uten at vi selv hadde gitt tillatelse til det?

Råd om bilder
Det er også lurt å vurdere hvilke bilder dere legger ut, for å unngå at de kan bli misbrukt på ulike måter. Kripos, politiets nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, gir følgende råd:

  • Legg kun ut bilder av barn i lav oppløsning
  • Unngå nærbilder
  • Unngå å legge ut bilder av lettkledde/nakne barn.

Sporing på Facebook
Det er også viktig å huske på at man ved å ha en profil på for eksempel Facebook, gjør seg tilgjengelig for hele verden. Muligheten er derfor til stede for at personer som tidligere har kjent, eller hatt omsorgen for, barnet, kan ta kontakt. Adopsjonsforum har mottatt en del henvendelser fra adoptivforeldre som har opplevd dette. En del opplever dette som ubehagelig, mens andre innser at det er et resultat av den internettverdenen vi er blitt en del av og delvis ikke har kontroll over. Blir man kontaktet av uønskede personer, har man selvfølgelig ingen plikt til å svare. Noen velger å slette sine profiler.

Selv om informasjon om barn og adoptivforeldre ikke er åpen informasjon i barnas opprinnelsesland, er der likevel mange offentlige registre som er tilgjengelige for innsyn på samme måte som i Norge. Slik sett trenger det ikke være verken ulovlig, vanskelig eller umulig å finne fram til navn på personer man ønsker å ta kontakt med. Det finnes ivrige nettbrukere over hele verden som er på nettet via egen pc, internettkafé, venner, bekjente, familie eller jobb.