Bolivia

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 08-05-2012
Bolivia er en republikk i Syd-Amerika, og hovedstaden La Paz er verdens høyest beliggende med sine nesten 4000 meter over havet. Landet er sparsomt befolket, med kun rundt 8 millioner innbyggere på et areal som er nesten like stort som Norge, Sverige og Finland til sammen.

Illustrasjonsfoto: MikeLaB   

Bakgrunn
Adopsjonsforum formidlet sitt første barn fra Bolivia allerede i 1974, men det var ikke før siste halvdel av 80–tallet at vi klarte å etablere en stabil formidlingskontakt. Både manglende politisk stabilitet gjennom årene og et relativt svakt (og ofte endret) regelverk har bidratt til et moderat antall adopsjoner. Som følge av konkrete problemer med lovgivningen i Bolivia, fikk ikke Adopsjonsforum forlenget formidlingstillatelsen da den utløp i slutten av 2000. Det ble stopp i adopsjonene frem til midten av 2003, da hadde Bolivia ratifisert Haag–konvensjonen og vi var på ny godkjent av så vel bolivianske som norske myndigheter.

Rammer og regler
Søkerne må, som i Norge, være mellom 25 og 45 år, og unge søkere blir prioritert for de yngste barna. Bolivia krever at søkere har gjennomført adopsjonsforberedende kurs.

Søkerne må selv reise til Bolivia, og familien må være i byen der barnehjemmet ligger for å vente på en adopsjonsdom i den lokale barnedomstolen. Antatt oppholdstid i Bolivia vil være minimum 45 dager. 

 

Bolivia pr. 21.12. 2018

  • Det kom seks barn fra Bolivia til Norge i 2012, men ingen i årene 2013-2018.
  • Myndighetene i Bolivia krever at Norge undertegner en bilateral avtale med dem, og Bufdir mottok et avtaleutkast høsten 2016.
  • Adopsjonsforum sendte i april 2017  en søknad til Bufdir om å gjenoppta samarbeidet med Bolivia. Oppdatert søknad ble sendt i begynnelsen av august 2018, men vi har ikke mottatt svar.
  • Det ble planlagt et besøk til Bolivia i oktober 2017 for å diskutere en mulig avtale, men dette ble ikke prioritert av Bufdir. Besøket er derfor utsatt på ubestemt tid.
  • Først når avtalen med Bolivia er klar kan vi få fornyet tillatelse fra bolivianske myndigheter.
  • Vi tar ingen nye søkere før ny avtale er klar.