India

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 08-05-2012
Adopsjonssamarbeidet med India er avsluttet og blir ikke gjenopptatt før det eventuelt kommer nye retningslinjer i landet. . India er verdens nest største land med over en milliard innbyggere og et flateinnhold som overgår Norges med nesten ti ganger. Landet er et mylder av folkeslag, kulturer, religioner og språk. Hindi-talende hinduer er den klart største folkegruppen i landet.

Illustrasjonsfoto: David Ulfers   

Bakgrunn
Adopsjonsforum har formidlet barn fra India hvert eneste år siden 1974. Totalt har vi passert 550 formidlinger fra landet. Barna Adopsjonsforum har formidlet har kommet fra en rekke forskjellige barnehjem i mange delstater.

Alle søknader skal etter hvert koordineres gjennom sentralmyndigheten Central Adoption Resource Authority (CARA), og kan i utgangspunktet sendes til en hvilken som helst godkjent institusjon eller barnehjem i India. Foreløpig kan alle som har registrert sine søknader hos våre samarbeidspartnere få forespørsler derfra.

Rammer og regler
India har ratifisert Haag-konvensjonen og endrer nå sitt lovverk. Tidligere ble internasjonale adopsjoner gjennomført i indisk domstol etter en gammel vergemålslov, og barnet måtte ”re-adopteres” etter norsk lov. Nå gjennomføres flere og flere adopsjoner etter Juvenile Justice Act og barnet blir adoptert i India. Adopsjonen registreres så hos norske myndigheter.

  • Ektepar må ha vært gift minst to år ved forespørsel om barn.
  • Alder mellom 30 og 55 år, men ektepar kan ikke være eldre enn 90 år til sammen
  • Enslige søkere inntil 45 år
  • God helse og sunn økonomi
  • Politiattester
  • Hiv/hepatitt B-attester

Oppfølgingsrapporter
Indiske myndigheter krever seks oppfølgingsrapporter fra familiene i løpet av to år.

Praktiske opplysninger
Språk: En stor andel av befolkningen snakker engelsk, som sammen med hindi er offisielt språk for statsadministrasjonen.

Søknader online: Sentralmyndigheten CARA har innført et sentralt online registreringssystem for alle søknader om adopsjon fra India. Etter hvert skal CARA fordele alle søknader til godkjente barnehjem i India. Vi kan derfor ikke sende søknader direkte til en av våre samarbeidspartnere, slik vi gjorde tidligere.

Ekstranett: Brukernavn og passord: Dette får dere fra saksbehandler. Det er viktig at vi hele tiden er oppdatert på e–postadressene deres. Dersom vi legger ut informasjon til spesielle grupper vil dere automatisk få beskjed via e–post.

 India pr. 24.10. 2018

  • Samarbeidet med India er nå avsluttet. Verdens Barn, som også har arbeidet i India, fikk 23. oktober 2018 endelig avslag fra Barne- og likestillingsdepartementet på en klage de hadde sendt til Bufdir i 2016.
  • CARA offentliggjorde i juli 2015 nye regler for adopsjonsarbeidet. Noen av reglene var omstridte, og det kom en ny revisjon i 2017.
  • Inntil det eventuelt kommer nye regler i India tillater ikke norske myndigheter at adopsjonssamarbeid med India kan fortsette.
  • Det kom ingen barn fra India i 2016 og 2017.