Adopsjonsskandale på Sri Lanka

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 26-09-2017
Media melder om en stor adopsjons-skandale på Sri Lanka fra 1980-tallet. Har den forbindelser til Norge?

De siste dagene har en nederlandsk film om adopsjoner fra Sri Lanka vakt internasjonal oppsikt. Det hevdes at på 1980-tallet ble opptil 11.000 barn adoptert ulovlig fra Sri Lanka til land i Europa.

Lankesiske myndigheter innrømmer at det har forekommet ulovligheter, og vil granske påstandene om at det har forekommet omfattende dokumentfalsk. På Sri Lanka må barnas mødre møte i retten under adopsjonsprosessen. Det er kommet fram at noen kvinner skal ha mottatt betaling for å utgi seg for å være mor til barn som skulle adopteres.

- Adopsjonsforum undersøker nå om det er noen norske saker som er forbundet med denne skandalen, sier daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim.

- Det er omtalt adopsjoner til Nederland, Storbritannia, Tyskland, Danmark og Sverige, men så langt er Norge ikke blitt nevnt, opplyser han.

- Tallene virker usannsynlig høye, kommenterer Gudim. Det hevdes at 4000 barn ble adoptert fra Sri Lanka til Nederland i løpet av 10 år. Adopsjonsstatistikkene tyder ikke på at dette tallet kan stemme.

Fra 1975 og til i dag er det gjennomført 222 adopsjoner fra Sri Lanka til Norge. 97 av disse adopsjonene fant sted mellom 1980 - 1989. Adopsjonsforum har bedt sin representant på Sri Lanka om å undersøke om noen av de norske adopsjonene kan ha forbindelser med skandalen.

Medieomtale av saken finnes bl.a. her:

NRK sin omtale 26. september.

Politiken i Danmark.

BBC World News.

The Guardian i Storbritannia.

Daily Mirror på Sri Lanka.

LankaNewsPapers på Sri Lanka om gransking i Danmark.

Uavhengig av denne saken her Adopsjonsforum besluttet å avslutte samarbeidet med Sri Lanka. Les mer her.