Peru

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 08-05-2012
Peru er en republikk i Sør-Amerika med en befolkning på ca. 30 millioner. Landet er omlag 4 ganger så stort som Norges, og de mektige Andesfjellene skiller det relativt tørre lavlandet langs kysten fra det tropiske, varme og regnbørsrike lavlandet i øst. Peru var til europeerne kom, den sentrale delen av det mektige Inkariket.

Illustrasjonsfoto: Baruck  

Bakgrunn
Adopsjonsforum formidlet barn fra Peru fra 1987 til 1991. Det kom totalt 46 barn fra Peru i denne perioden. Mangelfull lovgivning og kontroll gjorde det tungt å arbeide med adopsjon fra dette landet, og Adopsjonsforum tok derfor en pause i 1991. I 1997 kom vi i gang igjen, etter at nye lover og regler, og en mye strengere kontroll, var på plass. Det er nå atskillig færre peruanske barn som blir plassert i utenlandske familier enn det var på slutten av 80-tallet.

Rammer og regler
Peru ratifiserte Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon allerede i 1995, med virkning fra januar 1996, to år før konvensjonen trådte i kraft i Norge. Alle adopsjoner går gjennom landets sentralmyndighet. Barn fra alle distrikter i landet formidles av sentralmyndighetene i Lima. Adoptivforeldre må reise til byen der barnet bor og møte de lokale adopsjonsmyndighetene.

 Søkere

 Barn

 25 - 40 år

 0 – 3 år

 41 - 44 år

 0 – 5 år

 < 45 år

 < 6 år

  • Unntak fra aldersreglene gjøres for barn med særlige behov.
  • Det er ingen krav til ekteskapets lengde.
  • Vedtak om at et søkerpar skal få forespørsel om et konkret barn skjer på møter i en sentral komité.

Hentereisen
Søkerne reiser selv, vanligvis allerede 1–2 uker etter at tildeling av barn er akseptert. Oppholdet er på mellom 6 til 10 uker, men vanligvis er oppholdet på ca. 7-8 uker.

Praktiske opplysninger
I ventetiden anbefaler vi alle til å holde kontakten med lokalavdelingen de sokner til og delta på diverse kurs og seminarer som arrangeres. 

Vi minner om viktigheten av å lære spansk i ventetiden. Dere må kunne såpass spansk at dere kan kommunisere med barnet. Det er viktig å ha i tankene at barna står overfor en stor oppgave i omstillingene til å bli deres barn. Barnet trenger hjelp på veien, og den hjelpen får det når dere kan snakke med det, veilede det, forklare det hva som skjer og trøste det når ting bli vanskelig.

Adopsjonsforum har  spansk nettkurs. Kurset retter seg mot adoptivforeldre og speiler dette i forhold til at man lærer kommunikasjon med barn. Mer informasjon om dette vil du finne på vår hjemmeside.

 

Peru pr. 07.02.2020

1 familie er kommet hjem med barn i 2020, det kom hjem 1 barn i 2019, 2 barn i 2018, og 3 barn i 2017.

2 familier venter på godkjenning i Norge.

1 familie venter på godkjenning i Peru.

4 familier er godkjente i Peru.

 

 

Vi kan ta noen nye søkere.