Peru

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 08-05-2012
Peru er en republikk i Sør-Amerika med en befolkning på ca. 30 millioner. Landet er omlag 4 ganger så stort som Norges, og de mektige Andesfjellene skiller det relativt tørre lavlandet langs kysten fra det tropiske, varme og regnbørsrike lavlandet i øst. Peru var til europeerne kom, den sentrale delen av det mektige Inkariket.

Illustrasjonsfoto: Baruck  

Bakgrunn
Adopsjonsforum formidlet barn fra Peru fra 1987 til 1991. Det kom totalt 46 barn fra Peru i denne perioden. Mangelfull lovgivning og kontroll gjorde det tungt å arbeide med adopsjon fra dette landet, og Adopsjonsforum tok derfor en pause i 1991. I 1997 kom vi i gang igjen, etter at nye lover og regler, og en mye strengere kontroll, var på plass. Det er nå atskillig færre peruanske barn som blir plassert i utenlandske familier enn det var på slutten av 80-tallet.

Rammer og regler
Peru ratifiserte Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon allerede i 1995, med virkning fra januar 1996, to år før konvensjonen trådte i kraft i Norge. Alle adopsjoner går gjennom landets sentralmyndighet. Barn fra alle distrikter i landet formidles av sentralmyndighetene i Lima. Adoptivforeldre må reise til byen der barnet bor og møte de lokale adopsjonsmyndighetene. Peruvianske myndigheter krever at par som søker å adoptere barn fra Peru må kunne spansk innen omsorgsovertakelsen. Foreldrene må kunne gjennomføre adopsjonsprosessen på spansk.

 

 Søkere

 Barn

 25 - 40 år

 0 – 3 år

 41 - 44 år

 0 – 5 år

 < 45 år

 < 6 år

 

  • Unntak fra aldersreglene gjøres for barn med særlige behov.
  • Det er ingen krav til ekteskapets lengde.
  • Vedtak om at et søkerpar skal få forespørsel om et konkret barn skjer på møter i en sentral komité.

Hentereisen
Oppholdet er vanligvis på ca. 10 uker, men kan variere noe. 

Praktiske opplysninger
I ventetiden anbefaler vi alle til å holde kontakten med lokalavdelingen de sokner til og delta på sosiale arrangementer og faglige foredrag som arrangeres. 

Vi minner om viktigheten av å lære spansk i ventetiden. Det er viktig å ha i tankene at barna står overfor en stor oppgave i omstillingene til å bli deres barn. Barnet trenger hjelp på veien, og den hjelpen får det når dere kan snakke med det, veilede det, forklare det hva som skjer og trøste det når ting bli vanskelig.

Adopsjonsforum kan formidle spanskkurs via www.adoptlanguage.com. Kurset retter seg mot adoptivforeldre og speiler dette i forhold til at man lærer kommunikasjon med barn. Forøvrig finnes det mange tilbydere av spanskkurs, også digitale.

 

Peru pr. 18.10.21

Antall barn kommet hjem hitill i 2021: 1

Forespørsler hittill i år: 0

Antall familier godkjente i Peru som venter på forespørsel: 2

Antall familier som har sendt dokumenter og venter på godkjenning i Peru: 2

Ventetid: De som har ventet lengst av våre søkere sendte sine dokumenter i 2017, men det er variasjoner i ventetid. 

Ventetid fra forespørsel til reise: 1-2 måneder

For å kunne sende søknad til Peru må man krysse av på et skjema vedr. helseutfordringer. Man kan ikke sende søknad til Peru uten å fylle ut dette skjema. For mer informasjon om skjema ta kontakt med anbefalingsteamet på telefon 23 28 08 00.

Alle søkere til Peru må kunne gjernnomføre adopsjonsprosessen på spansk. 

Vi kan ta flere nye søkere. Ta gjerne kontakt med oss for en samtale. 

Peruklubben er et kontaktpunkt for familier som søker om adopsjon fra eller har adoptert fra Peru og de ønsker nye medlemmer velkommen. Ta kontakt med peruklubben@gmail.com