Enslige s√łkere

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 09-05-2012

Enslige søkere kan søke adopsjon i Colombia 

Ikke alle land aksepterer søknader fra enslige. Blant våre samarbeidsland tillater per i dag Colombia enslige søkere.

Colombia aksepterer både mannlige og kvinnelige enslige søkere.

Et fåtall enslige kvinnelige søkere har adoptert fra Colombia de siste årene, men flere søkere er per i dag i ulike stadier av adopsjonsprosessen med tanke på adopsjon fra Colombia. Les hvilke krav Colombia stiller til adopsjonssøkere under Valg av land.

 

 

Status pr. januar2022

Vi kan ta imot enslige søkere til Colombia. Ta kontakt med oss.