Er ikke adopsjonsforberedende kurs nyttige?

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 15-11-2017
En fersk artikkel fra forskning.no stiller spørsmål ved om kurs for adoptivforeldre er nyttig. Kursene er nylig blitt evaluert av RBUP Øst og Sør.

Artikkelen på forskning no finner du her: https://forskning.no/2017/11/hjelper-kurs-adoptivforeldre-i-adopsjonsprosessen-vet-ikke-om-kurs-adoptivforeldre-er-nyttig. Fagartikkelen om evalueringen finnes her.

Allerede i ingressen gis det et feilaktig inntrykk av at adoptivforeldre må gå på kurs etter at de er kommet hjem med barn. Dette er feil, men adopsjonsforeningene har lenge argumentert for at det bør gis et oppfølgingsprogram etter adopsjon slik som f.eks. Danmark har utviklet. I dag er det helt tilfeldig hvilken oppfølging adoptivfamilier får etter hjemkomst, og de fleste kommer har ikke noe spesielt tilbud til adoptivfamilier (siste lenke er fra 2015).

Adopsjonsforum utviklet adopsjonsforberedende kurs for flere tiår siden. Da staten etter ønske fra adopsjonsforeningene overtok ansvar for kursene i 2006, bygde de mye på det som var utviklet av oss. Det bør ikke stilles spørsmål ved om kursene er nyttige, men de bør forbedres og oppdateres siden adopsjonsverdenen er svært endret på de siste 10 år.

RBUP har nå evaluert kursene, og de har rett i at det er gjort for lite forskning om kurs som holdes i de fleste land. Alle som skal adoptere bør gå gjennom et kurs der de diskuterer sin motivasjon for å adoptere, barnets bakgrunn, arbeid med tilknytning og andre utfordringer knyttet til adopsjon.

Godt forberedte adoptivforeldre er til barnas beste. Vi er derfor glade for at adopsjonsforberedende kurs ble gjort obligatoriske fra 2015. Det var nok noen av de foreldrene som trengte det mest som ikke forsto nytten,  og derfor ikke deltok på kurs tidligere.

Les mer om adopsjonsforberedende kurs her.