Vil du jobbe med adopsjon?

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 02-03-2018
Adopsjonsforum får en ledig stilling som adopsjonskonsulent, da en av våre trofaste medarbeidere planlegger å gå av med pensjon.

ADOPSJONSKONSULENT I 100 % FAST STILLING

Adopsjonskonsulentene jobber i et team med 4 ansatte.

Hovedoppgaver:
•    Bistå potensielle og aktive søkere i de ulike faser av adopsjonsprosessen.
•    Utarbeide og oppdatere informasjon til søkere og til sekretariatet.
•    Følge obligatoriske regler for journalføring.
•    Representere foreningen i forskjellige fora og utvalg.
•    Holde seg oppdatert på relevante lover, regler og retningslinjer i inn- og utland.
•    Håndtere og veilede om adopsjon av barn med særlige behov.

I tillegg kan adopsjonskonsulentene ha oppgaver som:
•    Kontakt med representanter, myndigheter og øvrig kontaktnett i inn- og utland.
•    Noe reisevirksomhet må påregnes.
•    Forberede søknader om formidlingstillatelser til norske og utenlandske myndigheter.
•    Utvikling og vedlikehold av adopsjonsfaglig materiell, samt kompetansebygging og utviklingsarbeid innen adopsjons- og sosialfaglige spørsmål.
•    Andre oppgaver kan pålegges.

Krav til stillingen:    
•    Minimum treårig sosialfaglig utdanning. Primært ønsker vi en sosionom eller barnevernspedagog.
•    Til denne stillingen må du beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig. Spanskkunnskaper er i tillegg ønskelig. Om du ikke kan spansk må du være villig til å lære deg språket.

I tillegg vil vi legge vekt på:    
•    Relevant kompetanse innenfor offentlig saksbehandling.
•    Relevant erfaring innen adopsjon eller beslektet fagområde.
•    Gjerne også godkjent veiledningskompetanse.
•    Gode datakunnskaper.
•    Innsikt i / erfaring fra andre kulturer.
•    Relevant erfaring fra arbeid i frivillige humanitær organisasjon.
•    Selvstendig vurderingsevne og evne til utvikling av framgangsmåter innen eget arbeids- og ansvarsområde.

Vi tilbyr god personalforsikring, bedriftshelsetjeneste og lønn etter tariffavtale.

Politiattest er påkrevet.

Tiltredelse: etter avtale

Kontaktpersoner for stillingen: Daglig Leder Øystein Gudim, eller seniorrådgiver Clara Zamudio.

Tlf. 23 28 08 00 – info@adopsjonsforum.no 

Søknad sendes:
Adopsjonsforum, Postboks 2364, Solli, 0201 Oslo

Søknadsfrist: 19. mars 2018

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sin hovedoppgave. Vi har formidlet adopsjoner i over 45 år og har mye kompetanse å tilby både nye søkere og eksisterende medlemmer. dopsjonsforum har siden 1986 vært Norges største formidler av adopsjon fra andre land. Totalt har over 9 400 barn fått ny familie i Norge med vår hjelp. Adopsjonsforum har kontakter i mange land i fire verdensdeler; Latin-Amerika, Asia, Afrika og Europa. Våre samarbeidspartnere er seriøse og pålitelige, og alle er godkjent av norske myndigheter. Adopsjonsforums utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste, i tråd med FNs barnekonvensjon og Haag-konvensjonen om beskyttelse av barn og samarbeid ved internasjonal adopsjon.