Besøk fra Filippinene 9. mai

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 03-05-2018
Adopsjonsmyndigheten på Filippinene kommer til Norge 9. mai og vil treffe adoptivfamilier.

Hvert tredje år kommer Filippinenes sentralmyndighet for adopsjon (ICAB) på besøk til Norge. Det kommer to styremedlemmer fra ICAB som skal vurdere om samarbeidet med Norge skal fornyes, og tilsvarende besøk er gjennomført regelmessig i mange år.

De skal først ha møter med Adopsjonsforum og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Dernest inviteres Filippinene-familier til et treff i Adopsjonsforums lokaler i Inkognitogata 17 i Oslo. Arrangementet blir fra 17.00 - ca. 19.00 onsdag 9. mai. Av hensyn til planlegging er det fint om familier som planlegger å komme kan sende en e-post til filippinene@adopsjonsforum.no.

Familier som ennå venter på å få forespørsel fra Filippinene er selvsagt også hjertelig velkommen.

Les mer om adopsjon fra Filippinene her.