Personvernerklæring

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 26-06-2018
I forbindelse med tilpasning til de nye GDPR-bestemmelsene har Adopsjonsforum utarbeidet en ny personvernerklæring som kommer i tillegg til vår egenerklæring. Personvernerklæringen er foreløpig, og blir formelt behandlet av landsstyret etter sommerferien.

Adopsjonsforums personvernerklæring kan du lese her.