Adopsjonsforberedende kurs i 2019

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 27-11-2018
Bufdir har nå annonsert kursene som skal holdes i 2019. For nye søkere haster det med å melde seg på!

Det kom nye regler i sommer om at alle som søker om adopsjon må gå på adopsjonsforberedende kurs før de kan starte søknadsprosessen.

Bufdir har nylig annonsert kursplanene for 2019, og søkere som ikke fikk plass på kurs i høst bør skynde seg med påmelding.

Alle nye søkere må først være registrert i en adopsjonsforening før de får plass på kursene, som fort kan bli fulltegnet.

Les mer om dette her: https://www.adopsjonsforum.no/adopsjon/prosessen/1580/adopsjonsforberedende-kurs

Hvis noen opplever at det tar lang tid å få plass på kurs, ber vi om at dere kontakter oss og sier fra. Hvis kurstilbudet er for lite vil vi følge opp dette med Bufdir.