Nytt medlemsblad kommer!

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 20-02-2019
Nr. 1/2019 av Adopsjonsforums medlemsblad er under veis!

Bladet er gått i trykken, og sendes til medlemmer og abonnenter om få dager.

Her er finnes det bl.a. bilde av barn nr. 4000 fra Colombia! 

To voksne adopterte forteller om sine erfaringer med tilbakereiser til henholdsvis Costa Rica og India.

Fagartikkelen er om voldsutsatte barn. Vårt bistandsarbeid får også mye omtale.

Kontingentkrav for 2019 sendes også ut om kort tid.