Sporløs-programmer om adopterte på TV2

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 20-03-2019
Nesten alle deltakere i årets sesong av "Sporløs" på TV2 er adoptert fra utlandet.

Onsdag 13. mars startet serien med Alejandro fra Telemark som reiste til Colombia, der han fant sin eldre søster og mor. Se mer her.

Onsdag 20. mars fulgte programmet Adopsjonsforums styremedlem Andrea L. Mæhlum tilbake til Costa Rica, der hun fant sine foreldre og mange slektninger på farssiden. Se mer her.

Onsdag 27. mars så vi Kim på reisen til Sør-Korea. Hans far hadde adoptert han bort, mens moren ikke visste om det. Faren var død, men han fant sin mor. Se mer her.

Onsdag 3. april fulgte vi Veronica til Guatemala der hun fant mor, far og søsken. Familien var svært fattig, og kontakten ble vanskelig og seinere brutt. Les mer her

I seinere programmer vil adopterte fra Brasil, Peru, Colombia og Thailand bli fulgt i sin leting.

Adopsjonsforum fikk i 2018 over 40 henvendelser fra adopterte som ba om informasjon om sin bakgrunn. Etter at en adopsjon er fullført sendes alle dokumenter fra behandlingen i utlandet til det sentrale adopsjonsarkivet i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet. Adopterte som er over 18 år har rett til å se sine dokumenter. Les mer her.

Adopterte som ønsker å søke etter sin opprinnelse bør tenke grundig gjennom prosessen og forberede seg godt.

- Vi anbefaler ikke folk å reise aleine, men å ha med seg en kjæreste/venn/et familiemedlem i tilfelle det man finner er vanskelig, sier daglig leder Øystein Gudim i Adopsjonsforum. Da er det viktig å ha noen å snakke med, for det er ikke gitt at det man finner ut er greit å håndtere.

- Bakgrunnen for adopsjonssaker varierer veldig. Det er langt fra sikkert at f.eks. biologisk mor ønsker å bli funnet i tilfelle hennes familie kanskje ikke vet at hun har adoptert bort et barn i ung alder, advarer han. Mange adopsjonssaker handler også om barn som har vært utsatt for grov omsorgssvikt fra sine nærmeste.

- Det er ikke gitt at det å finne biologisk opphav er «happy end» for begge parter. Man må også være innstilt på at man ikke finner familie, og i et land land som Kina er det i praksis umulig.

- Adopsjonsforum kan bistå adopterte som ønsker å finne biologisk familie, men vi har et ambivalent forhold til det å stille opp med TV-kamera rundt seg, sier Gudim. - Det kan diskuteres om det er presseetisk forsvarlig å filme folk i et av de mest sårbare øyeblikk i et menneskes liv. Det er en hårfin balansegang mellom «feel-good»-TV og «sosialpornografi» i beste sendetid.

Deltakere i "Sporløs"-serien har hatt mulighet for psykologhjelp før/etter reisen, da det kan være tøft å eksponere seg på denne måten på fjernsyn.