Vi trenger nye søkere til Peru!

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 09-04-2019
Vi vil informere de som søker på andre land om muligheten i Peru.

Peru er et lite samarbeidsland, men har de siste årene hatt stabilt 2-3 adopsjoner årlig.  For tiden har vi 5 søknader i landet, og siste barn fra Peru kom hjem mars 2019. 

Peru var det landet der ventetiden sank mest i 2018. I gjennomsnitt brukte familiene som adopterte i fjor ca. 20 måneder fra de var godkjent i Norge og til de var hjemme med barn. Begge barna som kom hjem fra Peru i fjor var under 2 år ved ankomst.

For å beholde Peru som samarbeidsland krever myndighetene der at vi sender minst to nye søknader hvert år.  Vi håper derfor at noen av de som er i prosess med tanke på andre land vil vurdere å bytte land til Peru slik at søknaden kan sendes til landet innen årsskiftet.

Vær imidlertid oppmerksom på at Peru stiller krav til gode spanskkunnskaper for alle søkere.

Les mer om Peru her.

Vil du vite mer så ring til sekretariatet (23 28 08 00) eller send e-post til peru@adopsjonsforum.no.