Morgenkaffe med Adopsjonsforum - nye datoer!

Tekst: NW // Dato: 22-01-2021
Bli med på digital morgenkaffe! I disse pandemitider kan det være et ekstra behov for kontakt, også når man ikke helt vet hva man lurer på. Kanskje ønsker du informasjon, eller bare være del av en samtale om et adopsjonsfaglig tema. Vi gir en kort introduksjon til ulike temaer og oppfordrer til å stille spørsmål og dele erfaringer. Vi planlegger flere tema. Har du tips til hva vi skal ta opp, ønsker vi at du tar kontakt.

Digital morgenkaffe med Adopsjonsforum fredager 8.00 – ca. 8.30  

Vi ønsker å være tilgjengelige uansett hvor du er i prosessen. Det kan være mange grunner til å ta en prat, særlig nå under pandemien. Under Covid -19 har vi samme telefontid som alltid, men fysiske besøk begrenses i henhold til smitteverntiltak. Vi tar gjerne samtaler, gir informasjon eller veileder via digitale plattformer som Whatsapp og Teams.  

 

I en periode nå tilbyr vi deg/dere å ta en morgenkaffe på fredager sammen med oss. Det kan være mange ting man lurer på, er urolig for eller føler seg alene omKanskje er det fint å se at det er flere i samme situasjon? Under pandemien kan det være ekstra tungt å vente på at noe skal skje, eller å lure på i hvilken grad pandemien påvirker prosessen.  

 

Vi har satt opp noen temaer som vi kan innlede med, men vi tilpasser etter behov og spørsmål dere måtte ha. Vi diskuterer ikke enkeltsaker i dette forumet. Du kan forlate møtet når du selv vil. Det første temaet antar vi vil ta litt lenger tid, så vi har satt av 1 time. 

 

Morgenkaffe har vært godt besøkt pr. mars 2021, og vi fortsetter derfor med nye tema. Ikke alle tema eller ekstern gjest er bekreftet per 9.3., men datoene står fast. 

 

29.1. Covid-19 status i Norge og i samarbeidsland

12.2. Forberedelsestiden – hvordan få tiden til å gå og være best mulig forberedt på å bli foreldre?

26.2. Faglig rådgivende utvalg  - hvordan foregår prosessen?

12.3. Etteradopsjon: Monica Kristensen, koordinator for etteradopsjon, orienterer 

Nye datoer pr. 9.3:

26.3 Hvordan og når samtaler jeg med barnet om opprinnelse? Vi får besøk av Adoptertlife v/Sandra Gulbrandsen

9.4. Hva betyr det å bli godkjent av norske myndigheter? Hjemmebesøk og utarbeidelse av sosialrapport. Gjester er Bufetat v/Mette Solli og Thale Falck

23.4 Praktisk og mental forberedelse til hentereisen og møte med barnet. Gjester er familien Mogård-Jensen, nylig hjemkommet med sitt andre barn.

7.5 Ny praksisendring hos Bufdir vedr. kontaktønske fra opprinnelig slekt. Gjest er Bente Hoseth i Bufdir.

21.5 For familie og nettverk til adoptivfamilien: Still spørsmålene du ikke har stilt foreldrene, og vi orienterer om noen erfaringer og reaksjoner. Gjest er Eddie Ingebrigtsen, far og kursholder på Adopsjonsforberedende kurs. 

4.6 Rasisme og diskriminering av utenlandsadopterte. Vi deler erfaringer både om hvordan det skjer og hvordan fange opp og støtte barna best mulig. Gjest er Uma Feed Tjelta. 

18.6 Adopterte barn og språk. Gjest er Nina Schjetne, førsteamanuensis ved UIB.

 

Hvis du ønsker å delta, sender du en e-post til info@adopsjonsforum.no med ønsket dato for deltakelse, og så sender vi deg lenke til digitalt møte i Teams. Du trenger ikke å ha Teams fra før. Du må bare klikke på lenken du mottar 

Håper vi ses! 

 

Kaffehilsen fra oss i Adopsjonsforum