Landsmøte 2021

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 12-04-2021
Adopsjonsforum holder Landsmøte digitalt for første gang. Dato for møtet er lørdag 24.april 2021

Landsmøte avholdes hvert 2.år i henhold til vedtektene. Landsmøte er Adopsjonsforums høyeste organ. Delegater fra foreningens Lokalavdelinger, Landsstyret, valgkomite og sekretariatet deltar.

Det meste har vært digitalt i 2020, men det er første gang et Landsmøte avholdes heldigitalt.