Bufdir informerer

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 25-06-2021
Er du adoptert og har spørsmål om egen adopsjonshistorie sett i lys av saker som har kommet frem i media i andre land, kan du kontakte Bufdir. Du finner også fremgangsmåte for hvordan du kan få innsyn i egen adopsjonssak på deres nettside. Er du forelder som har spørsmål eller bekymringer, kan du selvfølgelig også ta kontakt.

"Den siste tiden har det i flere land vært oppmerksomhet rundt internasjonale adopsjoner og måten de enkelte steder har vært gjennomført på. Hvis du er utenlandsadoptert og har konkrete mistanker om at noe galt har skjedd i adopsjonssaken din, ber vi om at du tar kontakt med Bufdir."

Du kan lese mer her: bufdir.no/Adopsjon/biologisk_opphav/bekymret/

Minner også om tjenesten etteradopsjon.no og koordinator Monica Kristensen. Dette er et lavterksel-tilbud som kan benyttes av alle og man trenger ikke ha velformulerte eller tydelige problemstillinger eller spørsmål for å ta kontakt. Du kan også chatte anonymt. Les mer om tjenesten her og du finner også kontaktinformasjon: www.etteradopsjon.no