Etteradopsjon

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 18-10-2021
Adopsjon er en livslang prosess og må ses i et livsperspektiv. Har du spørsmål eller tanker om adopsjon? Ta kontakt med koordinator for etteradopsjon.

I statsbudsjettet for 2023 har Barne- og familiedepartementet vedtatt at de ønsker å utvikle foreldreveiledningskurs for adoptivforeldre, samt bistå adopterte i søk etter opprinnelse. Bufdir vil få i oppdrag å utvikle disse tiltakene i løpet av 2023. Med dette er det også bestemt at koordinatorstillingen hos Etteradopsjon.no skal avvikles.I overgangsfasen mens de nye tilbudene etableres vil InorAdopt, med finansiering fra Bufdir, drifte Etteradopsjon.no med et redusert tilbud. Man kan henvende seg til tjenesten via e-post post@etteradopsjon.no eller telefon 38105952. Henvendelsene vil bli besvart av ansatte hos InorAdopt. Hjemmesiden https://etteradopsjon.no/ vil fremdeles være operativ. Telefonhenvendelser vil bli besvart:
Tirsdager 10:00 – 12:00
Torsdager 10:00 – 12:00