Adopsjonsforum støtter SOS-Barnebyer Ukraina økonomisk

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 23-03-2022
Krigen i Ukraina påvirker oss alle. Særlig sårbare barn og unge er ekstra utsatt og trenger hjelp. Adopsjonsforum har besluttet å støtte SOS-Barnebyer sitt arbeid for de mest utsatte i Ukraina.

Landsstyret har besluttet å bidra med kr. 50.000, - fra Adopsjonsforums bistandsvirksomhet Bistand for barn til den akutte nøden i Ukraina. Bidraget er gitt til SOS-Barnebyer Ukraina. Du kan lese mer her: sos-barnebyer.no/barn-og-unge-i-ukraina

Du som støtter Bistand for barn fast eller som har overført frivillig innskudd i adopsjonsprosessen har dermed gjort dette mulig. Vi takker for alle bidrag til Bistand for barn!

«Vi jobber nå særlig mot de 64 000 fosterbarna og nesten 100 000 barna som bor på institusjoner. Mens fosterfamilier mister økonomisk støtte fra myndighetene på grunn av krigen, risikerer barna på institusjon å bli værende igjen alene fordi de ansatte evakuerer eller sitter fast i bomberom.» SOS-barnebyer Ukraina.

Oppdatering 25.3.2022 fra SOS-barnebyer:

Hei gode støttespillere i Adopsjonsforum

Tusen takk for deres  viktige engasjement og bidrag til vårt arbeid i Ukraina.  Her er litt oppdatert nytt om hva vi gjør i Ukraina og behovet pr i dag sos-barnebyer.no/behovet-for-nodhjelp-