Temakveld 19.mai 2022

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 09-05-2022
Rapporten "Rasisme, diskriminering og tilhørighet", som ble lansert høsten 2021 viser at det er behov for å jobbe med tematikken - kontinuerlig. 19.mai lanserer de tre adopsjonsforeningene Verdens Barn, InorAdopt og Adopsjonsforum en film som tar opp dette temaet. Vi ønsker at flest mulig skal reflektere over fordomsfulle holdninger og hvilke konsekvenser dette kan få, særlig med tanke på adopterte og deres opplevelse av tilhørighet. Vårt mål er at ingen skal oppleve rasisme og forskjellsbehandling.

Våren 2021 søkte foreningene sammen om utlyste midler fra Bufdir, for å lage en informasjonsfilm med tematikk rundt rasisme, diskriminering og forskjellsbehandling i den adoptertes nettverk. Filmen ble ferdigstilt vinteren 2022, og lanseringen vil foregå i Oslo 19.mai kl. 18.30. Arrangemenetet vil bli streamet slik at hele landet kan være med. Samle gjerne familie, naboer og annet nettverk for å "delta". Ta gjerne praten lokalt i etterkant. Jo flere som blir bevisst hvordan adopterte opplever å skille seg ut fra majoriteten pga utseende, og hvilke konsekvenser dette kan få , desto bedre. Kanskje dere får noen verktøy til å stå opp for den som opplever negative holdninger pga utseende, eller andre som også skiller seg ut fra majoriteten også?

Invitasjon: Temakveld

Lenke til rapporten: Rasisme diskriminering og tilhørighet