Helserundskrivet er offentliggjort

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 02-05-2014
Helsedirektoratet har endelig offentliggjort sitt nye rundskriv som gir oppdaterte retningslinjer for helseoppfølging av adopterte.

Publisert første gang 02.05.2014

Det er viktig å ha på plass gode retningslinjer for helseoppfølging når en familie kommer hjem med barn. Det nye helserundskrivet «Rundskriv om Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa», gir detaljerte opplysninger til helsepersonell om hvilken oppfølging adopterte barn har rett på. Det gamle rundskrivet fra 1993, som har vært i bruk frem til nylig, har lenge vært kritisert for å være utdatert og mangelfullt.

De viktigste målgruppene
Det gleder Adopsjonsforum at helserundskrivet, som ble ferdigstilt i oktober 2013, endelig ble offentliggjort på Helsedirektoratets nettsider 28. april. Vi regner med at skrivet også sendes ut til de viktigste målgruppene: fastleger, helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

Les mer om rundskrivet på Helsedirektoratets nettside.