Bistandsmidler 2023

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 29-12-2022
Adopsjonsforum har i sitt formål at vi skal støtte barn som trenger det gjennom Bistand for barn og Bistandsfondet. Midlene som er frivillige gaver fra medlemmer og andre, benyttes der hvor hjelpen trengs mest.

Bistandsmidler 2023

Prosjektet for HIV-positive barn i Etiopia har Adopsjonsforum en avtale om å støtte frem til og med 2025 med en fast årlig sum og vi mottar hvert år årsrapport. I tillegg har vi gitt et ekstra bidrag til dette prosjektet. I begynnelsen av 2023 mottok vi rapporten for året 2022. En liten hilsen fra Aidsfondet kommer her som takk til alle som gir fast eller som har gitt en donasjon:

”Vi ønsker at takke Adopsjonsforum i Norge for den fortsatte støtte til projektet for HIV-positive børn i Etiopien.  Det har været en stor fornøjelse at samarbejde omkring dette projekt i 2022 og vi ser frem til det fortsatte samarbejde i 2023.

2022 blev året hvor vi endelig, efter to års Covid-19 nedlukning, kunne rejse på monitoreringsbesøg til Etiopien. Det var et fantastisk gensyn med partner-organisationen, VOFAD, og særligt at se hvilken indflydelse og forskel projektet gør for børnene og deres plejefamilier."

I tillegg til dette prosjektet i Etiopia har Adopsjonsforum avtalt, etter vedtak på Landsmøte i 2023, å gi støtte til Children's Burn & Wound Foundation med kr 100.000 i 2O23 og 2024. Dette er et norskdrevet helseprosjekt som behandler brannskadde barn i flere afrikanske land. Både styreleder og medisinskfaglig ansvarlig i stiftelsen er norske. Sistnevnte bor og arbeider i Etiopia. Stiftelsen driver skadeforebyggende tiltak samt kompetansebygging hos operasjonssykepleiere og leger i flere Iand; https://childrensburncare.com/index.php/no/

Midlene som Adopsjonsforum-Bistand for barn gir, er øremerket å drifte en operasjonsseng i prosjektet ett helt år. Adopsjonsforum vil motta historien til disse brannskadde barna, som blir operert her, i tillegg til også å motta nyhetsbrev for prosjektet.  

Videre har Bistand for barn innvilget kr 50.000 til Colombia - prosjektet Col 13 Skolesenteret Maria de Nazareth, med lotterimidler fra tidligere års kalendersalg. Det kom inn søknad om at skolen trengte ny buss for å hente de yngste barna til skolen på en trygg måte, med begrunnelse i at skolen er opptatt av å ha en trygg reise til og fra skolen for barna som er fra 2 år og oppover.

I tillegg har Landsstyret besluttet å støtte jordskjelvofre i Tyrkia-Syria med kr 50.000.

Over tid har det bygget seg opp en kapital, slik at vi i år ønsker å støtte gode formål. Det er viktig for oss at innsamlede midler når ut til dem som trenger det.

På vegne av alle mottakere takker vi hjertligst for støtten! Det utgjør en forskjell!