På tryggere grunn

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 14-05-2014
Adopsjonsforum har gjennomgått tøffe innsparinger det siste året. På foreningens landsmøte helgen 10. til 11. mai 2014 ble det klart at økonomien er på tryggere grunn.

Publisert første gang 12.05.2014

Siden forrige landsmøte har antall ansatte i foreningen blitt redusert fra 23 til 19, hvorav tre medarbeidere er i permisjon. Det har ført til drastiske omstillinger og et økt arbeidspress på alle i sekretariatet. Enda tre medarbeidere vil slutte utover 2014. På landsmøtet, som ble holdt på Gardermoen, takket både avtroppende styreleder Kai Skaugerud og daglig leder Øystein Gudim Adopsjonsforums ansatte for å ha gjort en uvurderlig innsats, til tross for svært utfordrerne arbeidsvilkår.

For å gjennomføre nedbemanningen, ved hjelp av frivillig førtidspensjonering, har det vært brukt av foreningens oppsparte fondsmidler. Underskuddet for 2013 kom på 4,4 millioner kroner, noe mindre enn i 2012. Også i 2014 er det forventet at Adopsjonsforums utgifter vil være høyere enn inntektene, men i mindre grad. Et nøkternt budsjett er lagt for 2014 på om lag kr 11,6 millioner, uten bruk av fondsmidler. Foreningen tar utgangspunkt i at antallet adopsjoner i 2014 fortsatt vil være lavt (rundt 80).

Bistand for barn har fått inn mindre penger enn man hadde håpet på. Adopsjonsforums bistandsavdeling har også hatt redusert aktivitet grunnet innsparinger, men holder samtidig nede de lave administrasjonskostnadene. Nestleder i landsstyret roste de frivillige prosjektlederne som nå gjør mye av arbeidet for Bistand for barn.

Landsmøte

I tillegg til å legge føringer for hvordan Adopsjonsforum skal arbeide, er landsmøtet også en mulighet for medlemmer til å møtes og ha det hyggelig med god mat!

Flere innsparinger
Det ble vedtatt flere innsparinger for å bedre foreningens økonomi. Støtten til Adopsjonsforums lokallag ble for eksempel redusert. Aktiviteten i de minste avdelingene skal skjermes mens de største får noe lavere tilskudd.  Vedtaket har tilbakevirkende kraft på regnskapet for 2013, noe som gjør at grunnbeløpet for fjoråret havnet på litt over kr 146 000.

Størrelsen på Adopsjosnforums landsstyre ble redusert fra åtte til seks medlemmer. Landsstyremedlemmenes honorarer ble dessuten betydelig redusert.

Politisk utvalg
Det ble videre vedtatt noen strukturelle endringer når det gjelder Adopsjonsforums arbeid fremover. Det ble blant annet opprettet et politisk utvalg som skal jobbe med lobbyvirksomhet inn mot myndigheter og politikere. Utvalget vil blant annet fokusere på saker som nye samarbeidsland, lover og forskrifter, samt nye alliansepartnere for å nå felles mål. Valgte medlemmer av utvalget er: Nora Henden Torsteinsen (Oslo/Akershus/Buskerud), Sigrid K. Eriksen (Østfold) og Hilde Brovold (Hedmark/Oppland). I tillegg vil utvalget bestå av to styremedlemmer.

Det vil også foretas en utredning frem til neste landsmøte av hvordan Adopsjonsforums lokallag arbeider og fungerer. Med sviktende oppslutning rundt lokale arrangementer er det mulig at man bør tenke nytt når det gjelder lokallagenes arbeid og rolle.

Adopsjonsforums opplæringsutvalg har få ressurser tilgjengelig per dags dato. For å gjøre det enklere for lokallag til å ta initiativ til temakvelder o.l., ble det foreslått å samle alt fagmateriell og tips om ressurspersoner i form av en felles plattform.

Øyvind

Øyvind Bakke (37) ble enstemmig valgt til ny leder for Adopsjonsforums landsstyre.

Nytt landsstyre
Et nytt landsstyre ble valgt. Nyvalgt leder for to år er Øyvind Reidar Bakke (Vestfold). Øvrige valgte styremedlemmer ble: Kenneth Marthinsen (ny - Hordaland), Ann Hege Kinn (ny - Vestfold) og Lill Skoglund (gjenvalgt - Agder).

Noen takket også av. Kai Skaugerud, som har ledet landsstyret gjennom seks år, fikk ros for sitt engasjement av nestleder Stig Flesland. Det samme gjorde Einar Ingebrigtsen, som har sittet i Adopsjonsforums landsstyre i syv år. Noen har foreningen også mistet det siste året, og avtroppende styreleder Kai Skaugerud innledet landsmøtet med et minneord om Adopsjonsforums tidligere direktør, Ketil Lehland, som dessverre gikk bort i september 2013.

Landsmøte

Chand Torsvik leverte topp underholdning med egne sanger og interessante refleksjoner rundt din egen adopsjon, i samtale med Christina Violeta Thrane Storsve.

Ildsjeler
Landsmøtet var i sin helhet preget av et stort engasjement. Adopsjonsforum har store utfordringer i sikte og foreningen er blitt mindre. Men landsmøtet 2014 viste at det fremdeles finnes mange ildsjeler iblant oss som ønsker å sikre Adopsjonsforums fremtid. Vi takker Oslo/Akershus/Buskerud lokalavdeling som arrangerte årets landsmøte. Vi koste oss masse, blant annet med flott underholdning av Chand Torsvik, Christina Violeta Thrane Storsve og ikke minst Jade Carolina Hauan på ti år.

Landsmøte

 Jade Carolina Hauan imponerte alle med sin kraftfulle sang!